Újabb részlettel gazdagítottuk a Tudástárat. Ezúttal I. Szent István király Koronázási Palástyáról olvashatnak szemelvényt Decsy Sámuel A’ Magyar Szent Koronának és az ahoz tartozó tárgyaknak históriája című könyvéből. 


I. Sz. István Király Palastyáról.
 
A’ Palást ollyatén sarkig érö, újatlan köpönyeg forma felsö köntös, mellyet hajdan a ’ napkeleti nemzeteknél, nevezetesen pedig a’ Görögöknél mind a’ férfiak, mind az afzfzonyok viseltenek. Némelly Európai tsinos nemzeteknél még ma is fzokásban vagyon ez a’ palást viselet, p. o. a’ Belgáknál, Helvétusoknál, és Saxoknál, a ’ kik vasarnap és innep napokon fekete pofztóbl és materiából tsinált sarkig érö palástokat viselnek, nemtsak a’ ferfiak, hanem az afzfzonyok is.
(...)
Szinére nézve égfzinü vastag selyem materiából vagyon kéfzitve, mellyen lévö képek, állatok és virágok, arany fonalból him varrással vagynak ki varva, és 8 ½ fontot nyom. Hofzfza VV. 4 ¼ bétsi láb; alsó kerülete SS. 14 láb Gallerának K hofzfza 1. láb és 12 hüvelyk, fzelessége pedig 8. hüvelyk. A Z betü által az az arany kapots adattatik elö, mellyel öfze kaptsoltatik.