Részlet Decsy Sámuel A’ Magyar Szent Koronának és az ahoz tartozó tárgyaknak históriája című könyvéből. 
 


A MAGYAR SZENT KORONÁRÓL
I.TZIKKELY
A Magyar Szent Korona Minémüségéröl és Méltóságáról.
„Nem hifzem, hogy egy Európai koronát is lehetne, akár alkotmányára, és formájára, akár méltóságára, akár más egyéb tulajdonságaira nézve, a’ magyar koronához hasonlítani. Materiája merö finum arany, melly is a’ rajta levö drága kövekkel és jó gyöngyökkel égyetemben 4. fontot és 8. latot nyom, az alatta lévö aranyas matéria bélésen kívül.”
(…)
„Eleitől fogva igen felséges gondolatokkal vóltak a Magyarok, ’s vagynak még ma is ezen ekképen le festett ditsősséges koronájokról. Mivel tsak nem mindnyájan Istentől magától küldetetnek lenni gondollyák, rendkivűl való Szentséget tulajdonítanak annak, és azokat, a kik ezt vagy kétségbe hozni, vagy tagadni mérészlik, vakmerő hihetetlenséggel és eretnekséggel vádollyák.”