Salamon király 1058. évi koronázásáról nagy valószínűséggel megállapítható, hogy a szertartás az ún. Egbert-ordó szerint zajlott. A szertartáson – a krónika 91. fejezetének tanúsága szerint – elhangzott az „Esto dominus fratrum tuorum” (Légy ma fivéreidnek) imarészlet is, amelyet az Egbert-szertartás szövege is tartalmaz. Az ordó ismeretét a 11. századi Magyarországon bizonyítja a 1080 körül írt nagyobbik Szent István-legenda is, melyben szerepel az ordó használata.