Irodalomjegyzék

A koronázásról: http://www.historia.hu/archivum/2000/000506zs_a.htm

Bartoniek Emma: A magyar királykoronázások története.  Budapest,  Akadémiai Kiadó, 1987.

Fügedi Erik: A magyar korona regénye. (Benda Kálmán társszerzője) Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1979.

Fügedi Erik: Medieval Coronations in Hungary, Studies in Mediaeval and Renaissance History 3, 1981.

Györffy György: István király és műve. Budapest, Balassi Kiadó, 2000.