FÉNY UTCA
augusztus 14–18. 21.00–24.00 óra
Fő utca
Hősök tere
 

Kérjük, a kellemetlen torlódás, zsúfoltság elkerülése és a rendezvény élvezhetősége érdekében szíveskedjenek a megadott menetirány szerint – a Ciszterci templomtól a Vörösmarty Színház felé – haladni a Fény utcában!